JP “Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021”

Razvojni center Novo mesto je objavil novo javno povabilo “Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2021”.

Namen povabila

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način.

Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program.

Občine, ki sofinancirajo program:

  • Črnomelj
  • Dolenjske Toplice
  • Metlika
  • Mirna Peč
  • Semič
  • Straža
  • Škocjan
  • Žužemberk

Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2021, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do srede, 12. 9. 2021 na elektronski naslov aleksej.metelko@rc-nm.si, do 23.59.

Dodatne informacije

Kontakt: Aleksej Metelko, tel. 030 304 303, e-naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si

Razpisna dokumentacija je TUKAJ.

Vir: RC Novo mesto

Prejšnji prispevek
Nov urnik množičnega testiranja od 22. 6. – 31. 8. 2021
Naslednji prispevek
Vračilo sredstev po interventni zakonodaji

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42