Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po septembrskih poplavah (občini Metlika in Črnomelj)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zadolženo za ocenjevanje škode v gospodarstvu na območju prizadetih občin po poplavah med 15. in 18. septembrom 2022. Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki jih sprejemamo do 24. oktobra 2022.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-22/2022-18-DGZR z dne 23. 9. 2022 na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po poplavah od 15. – 18. septembra 2022 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: ČrnomeljMetlika, Slovenj Gradec, Mislinja, Kobarid, Cerkno, Bovec, Idrija, Pivka, Sežana, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Benedikt, Kungota, Kranjska Gora, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Žiri, Preddvor, Železniki, Gorenja Vas – Poljane, Mozirje, Kozje, Dobje, Rogaška Slatina, Šentjur, Solčava, Tabor, Šmartno ob Paki, Vransko, Vojnik, Dol pri Ljubljani, Vrhnika, Kostel, Horjul, Moravče, Osilnica, Logatec, MO Ljubljana, Lukovica, Kamnik, Škofljica in Kočevje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 24. oktobra 2022 na obrazcu, ki je priložen spodaj, in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2022.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave september 2022«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Kontaktne osebe so:

mag. Petra Šegula (01 400 31 30),

mag. Miša Osterc (01 400 31 25) in

mag. Alenka Marovt (01 400 31 29).

Obrazec za oceno škode v poplavah 15.-18. septembra 2022 >

Navodila za izpolnjevanje obrazca >

vir: gov.si

 

 

 

 

Prejšnji prispevek
Poplave 15. – 18. 9. 2022, Poziv k prijavi škode na objektih, kmetijskih zemljiščih
Naslednji prispevek
Metliški obrtniki so bili na križarjenju

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42