Naši letošnji JUBILANTI

OOZ Metlika v skladu s Statutom podeljuje jubilejna priznanja članom zbornice za vsakih dopolnjenih 10 let opravljanja dejavnosti.  Priznanja podeljujemo vsako leto na zboru članov. Pri tem upoštevamo jubilej, dosežen…