Koronavirus

Obveščamo vas, da sledimo ukrepom in da sproti pristojnim ministrstvom sporočamo, kje so ukrepi nedodelani ali slabi, hkrati pa ves čas predlagamo dodatne enostavne in učinkovite ukrepe (hvala za vse pobude) in pristojne …