Sekcije OOZ Metlika

Upravni odbor sekcije:
(IZVOLJENI PREDSTAVNIKI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026)

1. SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

 • Pešelj Matjaž (predsednik)
 • Drakulić Veselič Andreja (podpredsednik)
 • Bračika Janko (član)
 • Budački Josip (član)
 • Sodec Jadranka (član)

2. SEKCIJA KOVINARJEV

Upravni odbor sekcije:

 • Križan Miran (predsednik)
 • Pečarič Andrej (podpredsednik)
 • Strugar Pavel (član)
 • Kapušin Jože (član)
 • Spudič Denis (član)

3. SEKCIJA ZA PROMET

Upravni odbor sekcije:

 • Budački Simon (predsednik)
 • Levai Manuel (podpredsednik)
 • Škrinjar Uroš (član)
 • Dragovan Tadej (član)
 • Car Damir (član)