ZAKAJ POSTATI ČLAN OOZ METLIKA?

Zato, ker so naši člani deležni več ugodnosti, kot znaša letna članarina.

Ker svojim članom OOZ Metlika nudi:

1. Brezplačne strokovne nasvete – letno več kot 1.500 individualnih svetovanj

Informacije, ki jih prejmete v OZS so večkrat preverjene in podane s strani dolgoletnih vrhunskih strokovnjakov.

2. Brezplačne registracijske postopke preko eVem portala

3. Informiranje

 • mesečna obvestila do 10. v mesecu – 12 številk v letu
 • sprotna aktualna obvestila o spremembah zakonodaje in predpisov,
 • dodatna obvestila po strokah.

4. zobraževanje – 13 dogodkov v preteklem letu, kljub epidemiji v prvi polovici leta

brezplačno udeležbo na seminarjih in delavnicah s področja:

– davkov in računovodstva,
– delovne zakonodaje,
– vodenja podjetja,
– trženja in prodaje,
– zakonodajnih novostih.

 • brezplačno redno usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega varstva,
 • brezplačno usposabljanje voznikov za podaljšanje kode Skupnosti »95«,
 • brezplačno izobraževanje s področja varnega dela z živili (HACCP),
 • sofinancirani organizirani ogledi strokovnih dogodkov.

5. Promocijo

 • na spletni strani zbornice
 • na poslovnem koledarju zbornice
 • na Vinski vigredi v Metliki: sofinancirana stojnica

6. Povezanost z obrtniki iz svoje dejavnosti

Strokovne sekcije vas povežejo z obrtniki in podjetniki iz vaše dejavnosti, s katerimi si lahko izmenjate izkušnje, uresničite skupne interese, rešujete probleme!

7. Družabnost – brezplačni in sofinancirani dogodki ter športne prireditve

 • letni zbor članov s podelitvijo jubilejnih priznanj članom,
 • sofinancirana večdnevna strokovna ekskurzija (izlet),
 • sofinancirano posamično in družinsko tekmovanje v veleslalomu na zimskih športnih igrah obrtnikov Slovenije,
 • regijski gostinski ples – kritje stroškov organizacije
 • srečanje upokojenih obrtnikov ob koncu leta.

8. Poleg naše ponudbe lahko koristite tudi ugodnosti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, med katerimi izpostavljamo zlasti

KAKO POSTATI ČLAN?

Izpolnite pristopno izjavo o prostovoljnem članstvu in jo vrnite na naš naslov po navadni ali po e pošti. Z dnem podpisa izjave postanete član najmanj za eno leto.

Višina članarine?

Račune za članarino pošilja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije mesečno, skupaj z revijo Obrtnik – Podjetnik. Višina članarine je odvisna od števila zaposlenih. V letu 2023 je določena nova višina članarine, ki uvaja nove razrede, in sicer:

– Član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti plačuje 12,00 evrov mesečno,
– Fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 25,00 evrov mesečno,
– Člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo:

 • tisti, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih, 35,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih, 40,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo 11 do vključno 20 zaposlenih, 45,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih, 50,00 evrov mesečno.

Dodatne informacije: OOZ Metlika, Partizanski trg 5, 8330 Metlika

kontaktna oseba: Jožica Bajuk, sekretarka, tel. 07 30 58 142, 040 672 160, jozica.bajuk@ozs.si, www.oozmetlika.si

Izjava o članstvu OZS in OOZ

POSTANITE NAŠ ČLAN

Ime in priimek *
Fill out this field
Podjetje *
Fill out this field
Naslov *
Fill out this field
E-naslov *
Vnesite veljaven e-naslov.
Kontaktni telefon *
Fill out this field
Pogoji poslovanja *
Select an option
Varnostno preverjanje. 18 + 9 = ?
Enter the equation result to proceed