ORGANI OOZ METLIKA

OOZ METLIKA upravljajo člani preko izvoljenih predstavnikov v organih zbornice. Skupščina je najvišji organ upravljanja in ima 15 poslancev, upravni odbor, ki obravnava tekočo problematiko, šteje 7 članov in nadzorni odbor, ki nadzira celotno poslovanje zbornice, šteje 3 člane.


IZVOLJENI PREDSTAVNIKI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026

 • Predsednik OOZ Metlika in predsednik upravnega odbora: Miran Križan
 • Podpredsednik OOZ Metlika: Andrej Guštin
 • Predsednik nadzornega odbora: Frank Bezek

POSLANCI SKUPŠČINE:

Adlešič Tatjana, Bezek Frank, Bućan Ivanka, Budački Simon, Dim Matjaž, Drakulić Veselič Andreja, Gršič Andrej, Guštin Andrej, Kavčič Andrej, Kramarič Andrej, Križan Miran, Pešelj Matjaž, Sodec Jadranka, Škrinjar Uroš in Tudjan Aleš.


UPRAVNI ODBOR:

 • mag. Adlešič Tatjana
 • Bućan Ivanka
 • Budački Simon
 • Drakulić Veselič Andreja
 • Guštin Andrej (podpredsednik)
 • Križan Miran (predsednik)
 • Tudjan Aleš

NADZORNI ODBOR:

 • Bezek Frank (predsednik)
 • Kramarič Andrej
 • Sodec Jadranka

SEKRETARKA:

 • Bajuk Jožica

POSLANEC OOZ METLIKA V SKUPŠČINI OZS:

 • Miran Križan

POSLANEC V SKUPŠČINI ZDOPS:

 • Branko Pezdirc

INVENTURNA KOMISIJA:

 • Bajuk Dani
 • Gršič Andrej (predsednik)
 • Ribarić Alen