1. Naslovnica
 2. ORGANI OOZ METLIKA

ORGANI OOZ METLIKA

OOZ METLIKA upravljajo člani preko izvoljenih predstavnikov v organih zbornice. Skupščina je najvišji organ upravljanja in ima 15 poslancev, upravni odbor, ki obravnava tekočo problematiko, šteje 7 članov in nadzorni odbor, ki nadzira celotno poslovanje zbornice, šteje 3 člane.


IZVOLJENI PREDSTAVNIKI ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022

 • Predsednica OOZ Metlika in predsednica upravnega odbora: mag. Tatjana Adlešič
 • Podpredsednik OOZ Metlika: Andrej Guštin
 • Predsednik nadzornega odbora: Frank Bezek

POSLANCI SKUPŠČINE:

Adlešič Tatjana, Bezek Frank, Bračika Janko, Bućan Ivanka, Dim Matjaž, Gršič Andrej, Guštin Andrej, Kramarič Andrej, Križan Miran, Levai Manuel, Pečarič Andrej, Pešelj Matjaž, Sodec Jadranka, Tudjan Aleš in Škrinjar Uroš.


UPRAVNI ODBOR:

 • mag. Adlešič Tatjana (predsednica)
 • Bračika Janko
 • Bućan Ivanka
 • Guštin Andrej (podpredsednik)
 • Križan Miran
 • Levai Manuel
 • Tudjan Aleš

NADZORNI ODBOR:

 • Bezek Frank (predsednik)
 • Pečarič Andrej
 • Sodec Jadranka

SEKRETARKA:

 • Bajuk Jožica

POSLANEC OOZ METLIKA V SKUPŠČINI OZS:

 • mag. Adlešič Tatjana

POSLANEC V SKUPŠČINI ZDOPS:

 • Franc Nemanič

INVENTURNA KOMISIJA:

 • Gršič Andrej (predsednik)
 • Pečarič Andrej
 • Dim Matjaž
Meni