POSLANSTVO ZBORNICE

Temeljni cilji, naloge in poslanstvo OOZ Metlika

Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika je ustanovljena z namenom, da zastopa interese svojih članov in jim nudi splošno strokovno pomoč.

V OOZ Metlika se združujejo fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, domačo oziroma umetnostno obrt, ali katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost in imajo svoj sedež na območju Občine Metlika. V zbornico se lahko včlanijo tudi druge fizične in pravne osebe.

OOZ METLIKA SKRBI ZA:

  • informiranje članov o vseh aktualnih tematikah,

  • svetovanje in strokovno pomoč članom,

  • izvajanje postopkov na eVEM portalu kot točka SPOT registracija,

  • vodenje obrtnega registra za območje občine Metlika,

  • organizacijo seminarjev in izobraževanj za potrebe članov,

  • promocijo obrti in podjetništva,

  • zastopanje članov,

  • družabne aktivnosti za člane,

  • tekoče obveščanje o delu zbornice,

  • vzdrževanje Obrtnega doma.

OGLAŠEVANJE ČLANOV OOZ METLIKA

Za člane naše obrtne zbornice smo pripravili različne oblike promocije. Poleg brezplačne osnovne predstavitve nudimo tri pakete razširjene promocije. Preverite!