MOJSTRSKI IZPITI

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske izpite od leta 2000, in sicer za 52 mojstrskih nazivov.

Skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS št. 101/2004) vsako leto objavi razpis za opravljanje mojstrskega izpita. Preverite, katere mojstrske nazive lahko pridobite.

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 6. januarja 2020 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Vir: www.ozs.si