7. javni razpis Pokolpje

Sporočamo, da je bil dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu objavljen 7. javni razpis Pokolpje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah …