Subvencije za zaposlitev

Na prošnjo Zavoda za zaposlovanje vam posredujemo obvestilo, da je za dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja, ki sta namenjena delodajalcem, ki zaposlujejo najbolj ranljive ciljne skupine, na razpolago še dovolj sredstev …