Subvencije za zaposlitev

Spoštovani člani,

 

Na prošnjo Zavoda za zaposlovanje vam posredujemo obvestilo, da je za dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja, ki sta namenjena delodajalcem, ki zaposlujejo najbolj ranljive ciljne skupine, na razpolago še dovolj sredstev za črpanje v letošnjem letu. Pošiljam vam tudi kratek opis posameznega javnega povabila.

 

ZAPOSLI.me

 

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, prijavljene  v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let,
  • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo ),
  • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

 

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

 

Višina subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 

  • 5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;
  • 6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;
  • 7.000 EUR, če ustreza trem ali več kriterijem.

Subvencijo vam nakažemo v dveh enakih delih na podlagi e-računa: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

 

Celoten postopek pridobitve subvencije ter ostala določila javnega povabila si lahko ogledate na naši internetni strani: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi

 

 

AKTIVNI DO UPOKOJITVE

 

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb, prijavljene  v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje, ki so dopolnili 58 let. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zaposlitve se spremljajo vsaj 24 mesecev. Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih oseb iz ciljne skupine in sicer za nedoločen čas oziroma za čas najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev in tako osebe delovno in socialno aktivirati. Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa in smo vam jih napotili na objavljeno prosto delovno mesto.

 

Subvencija v višini 11.000,00 EUR se izplača v dveh delih:

  • prvi del: v višini 5.500,00 takoj po zaposlitvi osebe,
  • drugi del: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve.

 

Celoten postopek pridobitve subvencije ter ostala določila javnega povabila si lahko ogledate na naši internetni strani: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi

 

Za več informacij naj delodajalci kontaktirajo našo Pisarno za delodajalce:

 

Z lepimi pozdravi, OOZ Metlika

Prejšnji prispevek
Zimske igre na Kopah 2019
Naslednji prispevek
Koronavirus

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42