HACCP izobraževanje za gostince in živilce

Aktualna zakonodaja od vseh nosilcev živilske dejavnosti (gostinci, peki, slaščičarji, mesarji, …) zahteva prilagoditev procesov glede higiene živil z zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane, predvsem z namenom, da zagotovijo ustrezno varnost in sledljivost živil »od vil do vilic«.

V ta namen v Sloveniji že od leta 2002 uporabljamo sistem HACCP, ki omogoča prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. Temelji predvsem na preventivnem ukrepanju, ki odpravi ali zmanjša tveganje na sprejemljivo raven.

Zaradi sprememb zakonodaje, postopkov in strokovne doktrine, se sistem HACCP dograjuje in spreminja.

Z namenom, da so člani z vsem tekoče seznanjeni, naša Sekcija za gostinstvo in turizem že zadnjih 22 let – od leta 2002, vsako leto organizira redno letno usposabljanje s področja varnega dela z živili.

Tokrat je izobraževanje potekalo v sredo, 31. maja 2023, v naši predavalnici v Obrtnem domu. Predavateljica Janja Bajt Smrekar je opozorila na novosti s posebnim poudarkom na številnih primerih iz prakse.

Veseli smo bili številčne udeležbe gostincev in živilcev, ki si želijo pravilno ter varno delati in ravnati z živili.

Izobraževanje je bilo tudi letos za člane zbornice brezplačno.

Prejšnji prispevek
Metliški obrtniki so se potepali po Goriških Brdih
Naslednji prispevek
Meet4Business AGRA 2023