Spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu (OiRA) v razmerah epidemije COVID-19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu pripravlja spletno orodje za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu – OiRA. Orodje je interaktivno ter pripravljeno za ocenjevanje tveganj v različnih gospodarskih dejavnostih. Je brezplačno, enostavno za uporabo ter namenjeno predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem.

Orodje OiRA je dinamično orodje, ki se lahko spreminja skladno s spremembo zakonodaje ali zaradi drugih okoliščin na področju varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa se lahko prilagaja posebnostim v posameznih podjetjih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem socialnih partnerjev do sedaj razvilo OiRA orodja za 20 gospodarskih dejavnosti, ki so brezplačno na voljo uporabnikom.

V času epidemije COVID-19 je ministrstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo dalo na voljo tudi orodje, namenjeno trenutnim razmeram. Orodje je namenjeno ocenjevanju tveganj v vseh gospodarskih dejavnostih, saj vsebuje predvsem splošne metodološke ukrepe v smislu organizacije in postopkov, povezanih z epidemijo, kot so med drugim vzpodbujanje in omogočanje higienskega vedenja, upravljanje delovnega mesta, delo na daljavo, pot na delo in službena potovanja, organizacijo sestankov… Prav tako pa orodje omogoča dopolnitev in obravnavo specifičnih tveganj v posameznem podjetju.

Več o orodjih OiRA ter prednostih njihove uporabe si lahko ogledate tudi na straneh portala za varnost in zdravje pri delu, http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja ter straneh, ki jih je pripravila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z nacionalnimi partnerji OiRA skupnosti https://oiraproject.eu/sl.

Vir: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Prejšnji prispevek
Dohodnina 2020 – opomnik na posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane
Naslednji prispevek
Drugi krog razdeljevanja brezplačnih mask

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42