ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42

Začasna delna omejitev gibanja

Vlada je danes izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga …

PREBERITE VEČ

Razpis za pridobitev mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 9.10.2020 v Uradnem listu RS št. 139/2020 objavil javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Namen produkta je neposredn …

PREBERITE VEČ

Pridobitev bonitetne ocene

Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen in je pogosto določena kot vstopni pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih. Uporablja se za preverjanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnikov v postopkih javnega naročanja …

PREBERITE VEČ

7. javni razpis Pokolpje

Sporočamo, da je bil dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu objavljen 7. javni razpis Pokolpje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah …

PREBERITE VEČ

Koronavirus

Obveščamo vas, da sledimo ukrepom in da sproti pristojnim ministrstvom sporočamo, kje so ukrepi nedodelani ali slabi, hkrati pa ves čas predlagamo dodatne enostavne in učinkovite ukrepe (hvala za vse pobude) in pristojne …

PREBERITE VEČ

Subvencije za zaposlitev

Na prošnjo Zavoda za zaposlovanje vam posredujemo obvestilo, da je za dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja, ki sta namenjena delodajalcem, ki zaposlujejo najbolj ranljive ciljne skupine, na razpolago še dovolj sredstev …

PREBERITE VEČ

Zimske igre na Kopah 2019

Z namenom povezovanja in mreženja podjetij, skupaj z našimi zaposlenimi ter družinskimi člani, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v januarju 2020 organizira sedaj že tradicionalni velik športno-družabni dogodek …

PREBERITE VEČ