7. javni razpis Pokolpje

Sporočamo, da je bil dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu objavljen 7. javni razpis Pokolpje. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah …

Koronavirus

Obveščamo vas, da sledimo ukrepom in da sproti pristojnim ministrstvom sporočamo, kje so ukrepi nedodelani ali slabi, hkrati pa ves čas predlagamo dodatne enostavne in učinkovite ukrepe (hvala za vse pobude) in pristojne …

Subvencije za zaposlitev

Na prošnjo Zavoda za zaposlovanje vam posredujemo obvestilo, da je za dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja, ki sta namenjena delodajalcem, ki zaposlujejo najbolj ranljive ciljne skupine, na razpolago še dovolj sredstev …