Bolniška odsotnost in ukrepi čakanja na delo

1. Kratkotrajna bolniška odsotnost

2. Sporočilo Zavoda RS za zaposlovanje:

V preteklih dneh ste se na nas obračali tudi z vprašanjem glede možnosti koriščenja ukrepa čakanja na delo za delavce, katerih zaposlitev je subvencionirana (možnost kombiniranja z ukrepi aktivne politike zaposlovanja). Sporočamo vam, da odgovor MDDSZ glede tega vprašanja še pričakujemo. Takoj, ko ga prejmemo, vas obvestimo. Delodajalci lahko v tem času vložijo vlogo za navedene delavce, katerih zaposlitev je subvencionirana in so jih poslali na čakanje v oktobru – saj morajo vlogo za njih vložiti najkasneje v 8 dneh od uveljavitve zakona. V primeru, da kombinacija ukrepov APZ in interventnega zakona ne bo mogoča, bomo o tem delodajalce, ki bodo oddali vlogo, obvestili.

Prejšnji prispevek
Obvestila v zvezi s PKP 5 se nadaljujejo
Naslednji prispevek
Koledar OOZ Metlika za leto 2021 – že 25 let