Letni zbor metliških obrtnikov in podjetnikov

Kot vsako leto v tem času je, v petek, 15. marca 2024, potekal redni letni zbor članov Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Metlika. Z lokacijo zbora se selimo med našimi gostinci, letos smo bili v Hotelu Bela krajina v Metliki.

Lepemu številu obrtnikov in podjetnikov so se pridružili predstavniki Občine Metlika in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

Predsednik OOZ Metlika Miran Križan je spregovoril o delu zbornice v minulem letu in o načrtih za naprej.

Obrtna zbornica je v Metliki že 48. leto pomemben servis za malo gospodarstvo v občini.

V preteklem letu smo pripravili 30 različnih aktivnosti, ki se jih je udeležilo 544 oseb. V internem sistemu CRM pa smo zabeležili več kot 1.200 kontaktov.

Izpostavil je izvedbo izobraževalnih dogodkov z lepo udeležbo, ki so bili vsi za člane brezplačni, promocijo članov na unikatnem zborničnem poslovnem koledarju, predstavitve treh deficitarnih obrtnih poklicev za učence OŠ Metlika in Podzemelj, ki so izvajale v obratovalnicah članov v okviru projekta OBRTNA POT, predvsem pa več kot 800 individualnih svetovanj in redno obveščanje članov o aktualnih zadevah. Zbornica je tudi edina točka SPOT registracija v občini, ki brezplačno opravlja storitve za vse nove in obstoječe podjetnike že od samega začetka delovanja e-VEM portala leta 2005. Vodimo še Obrtni register za območje občine Metlika in pomagamo pri drugih javnih pooblastilih, ki jih izvaja OZS.

Od oktobra lani je na zbornici še Digi info točka, kjer vsi prebivalci, ne samo podjetniki, dobijo pomoč pri uporabi digitalnih javnih storitev na 13-tih vsebinsko različnih področjih.

Predstavniki zbornice so aktivni tudi v občinskih komisijah in odborih, pozabili niso niti na družabne dogodke, saj je povezovanje med člani ključnega pomena.

Vsako leto se metliški zbornici pridruži lepo število novih članov in ponosni smo, da je OOZ Metlika še vedno na 2. mestu med vsemi 62-timi OOZ po ohranitvi članstva v primerjavi z letom 2013, ko je bilo to še obvezno. To nas spodbuja k temu, da bo naša zbornica tudi naprej odličen servis za obrtnike in podjetnike.

Letos mineva 120 let, odkar so naši predniki leta 1904 dokončali izgradnjo obrtnega doma, ki je bil vedno središče metliškega obrtništva. V njem je sedež zbornice, ohranili smo zunanji izgled in s skrbnim vzdrževanjem skrbimo, da ostaja ena lepših zgradb v starem mestnem jedru.

Predsednik je člane povabil še, da izkoristijo ugodnosti, ki jih imajo s plačano članarino. To je predvsem, da se v čim večjem številu udeležujejo izobraževanj in dogodkov, da izkoristijo ugodnosti partnerjev Mozaik podjetnih, možnosti za promocijo na naši spletni strani in zborničnem koledarju ter da si oddahnejo in se udeležijo izletov, srečanj in športnih dogodkov, ki so organizirani s tem namenom.

Županja Martina Legan Janžekovič in Adrijana Mavretič sta spregovorili o možnostih koriščenja finančnih sredstev, ki jih Občina Metlika namenja za malo gospodarstvo, predstavnik Vzajemne zdravstvene zavarovalnice pa je poudaril pomen nihanja zdravja na gospodarstvo in predstavil zanimive možnosti za delodajalce in zaposlene.

Na zboru je bilo podeljenih tudi 15 jubilejnih priznanj za dopolnjenih 10, 20, 30 in 40 let opravljanja dejavnosti.

Letošnji prejemniki priznanj so:

 • za 10 let:

 1. Keramičarstvo PETER KAMBIČ s.p., Čurile 16 a, Metlika

 2. Vzdrževanje in zaključna gradbena dela BRANKO MUC s.p., Primostek 8, Gradac

 3. Bar Life ANDREJ PEZDIRC s.p., Trnovec 8, Metlika

 • za 20 let:

 1. Gostilna Peter Badovinac PETER BADOVINAC s.p., Jugorje 5, Suhor

 2. Domače slaščice Murn ANDREJ KAVČIČ s.p., Ulica Na trg 3, Metlika

 3. Prevozi in montaže »Mojster S« SLAVKO RUKLIĆ s.p., Radovica 46, Metlika

 4. Bar »Šestica« MAJA ŠTRAVS RENKO s.p., Šestova ulica 9, Metlika

 • za 30 let:

 1. Gostilna »Budački« JOSIP BUDAČKI s.p., Ulica Belokranjskega odreda 14, Metlika

 2. Splošno mizarstvo ANDREJ GRŠIČ s.p., Trdinova pot 7, Metlika

 3. Galvanizacija JOŽE SLANC s.p., Rosalnice 66, Metlika

 4. Gostinstvo Sodec JADRANKA SODEC s.p., Naselje Borisa Kidriča 9, Metlika

 5. ŠPICA trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Gubčeva ulica 9, Metlika

 6. Avtoprevozništvo BOŠTJAN ŠTEFANIČ s.p., Gornja Lokvica 18, Metlika

 • za 40 let:

 1. Servisiranje elektronskih strojev in naprav na terenu SILVESTER JAKŠA s.p., Klošter 15, Gradac

 2. Avtoprevozništvo UROŠ ŠKRINJAR s.p., Drašiči 8, Metlika.

Ob koncu so se zahvalili še sekretarki Jožici Bajuk, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev. Za 33 let dela na zbornici je prejela zahvalnico od OOZ Metlika, posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Metlika in zahvalo županje. Prijetno presenečenje je bila tudi svečana torta, ki jo je za ta namen podarila družina Kramarič.

Po uradnem delu je sledila še pogostitev in druženje v prijetnem vzdušju.

Sestavila:

Jožica Bajuk, sekretarka

Prejšnji prispevek
Predavanje o zaključnem računu za leto 2023
Naslednji prispevek
Sejem zaposlitvenih priložnosti

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42