Bil je LETNI ZBOR metliških obrtnikov in podjetnikov

Kot vsako leto v tem času, je v petek, 17. marca 2023, potekal redni letni zbor članov Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Metlika. Z lokacijo zbora se selimo med našimi gostinci, letos smo bili v Hiši dobrega kruha pri podjetniku Stanku Kramariču s.p. v Rosalnicah.

Lepemu številu obrtnikov in podjetnikov sta se pridružila tudi Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Adrijana Mavretič, višja svetovalka za gospodarstvo na Občini Metlika.

Predsednik OOZ Metlika Miran Križan, kateremu je bilo maja lani zaupano vodenje zbornice, je spregovoril o delu zbornice v minulem letu in o načrtih za naprej.

V zadnjih štirih letih, ko nas spremljajo negotove razmere in interventni ukrepi, najprej zaradi korona virusa, sedaj pa zaradi energetske krize, se je ponovno pokazalo, kako pomembno je, da imajo obrtniki in podjetniki svojo organizacijo in da jih je čim več.

Obrtna zbornica je v Metliki že 47. leto pomemben servis za malo gospodarstvo v občini. Med številnimi aktivnostmi je izpostavil izvedbo 20 izobraževalnih dogodkov z lepo udeležbo, ki so bili vsi za člane brezplačni, promocijo članov na unikatnem zborničnem poslovnem koledarju in na zelo dobro obiskani spletni strani, predvsem pa skoraj 1.000 individualnih svetovanj in redno obveščanje članov o aktualnih zadevah. Zbornica je tudi edina točka SPOT registracija v občini, ki brezplačno opravlja storitve za vse nove in obstoječe podjetnike že od samega začetka delovanja e-VEM portala leta 2005. Vodimo še Obrtni register za območje občine Metlika in pomagamo pri drugih javnih pooblastilih, ki jih izvaja OZS.

Predstavniki zbornice so aktivni tudi v občinskih komisijah in odborih, pozabili niso niti na družabne dogodke, saj je povezovanje med člani ključnega pomena.

Vsako leto se metliški zbornici pridruži lepo število novih članov in ponosni smo, da je OOZ Metlika druga najboljša med vsemi 62-timi OOZ po ohranitvi članstva v primerjavi z letom 2013, ko je bilo to še obvezno. To nas spodbuja k temu, da bo naša zbornica tudi naprej odličen servis za obrtnike in podjetnike.

Kot je znan slogan, da turizem smo ljudje, enako velja tudi za našo zbornico. Živimo v malem kraju in pripadnost ter povezanost med obrtniki in podjetniki je čutiti tudi navzven. Enako je bilo tudi v preteklosti. Ponosni smo na naš obrtni dom, ki je bil vedno središče in odraz moči metliškega obrtništva. Drugo leto bo minilo okroglih 120 let, odkar so ga naši predniki zgradili, mi pa ga skrbno vzdržujemo.

Predsednik je bo zaključku člane povabil še, da izkoristijo ugodnosti, ki jih imajo s plačano članarino. To je predvsem, da se v čim večjem številu udeležujejo izobraževanj in dogodkov, da izkoristijo ugodnosti partnerjev Mozaik podjetnih,  možnosti za promocijo na naši spletni strani in zborničnem koledarju, ter da si oddahnejo in se udeležijo izletov, srečanj in športnih dogodkov, ki so organizirani samo za njih.

Adrijana Mavretič je predstavila možnosti koriščenja finančnih sredstev, ki jih Občina Metlika namenja za malo gospodarstvo in načrte za ureditev obrtnih con.

Blaž Cvar je opozoril na nove korake na področju informiranja. Spletna stran www.ozs.si je urejena tako, da si jo je mogoče naložiti na mobilne telefone in aktualne informacije so vedno na dosegu. Na programu TV SLO 1 pa se od začetka februarja predvaja tudi podjetniška oddaja Vizionar in želijo si predlogov za vsebine.

Na zboru je bilo podeljenih tudi 16 jubilejnih priznanj za dopolnjenih 10, 20, 30, 40 in prvič tudi za 50 let opravljanja dejavnosti.

Po uradnem delu je sledila še pogostitev in druženje v prijetnem vzdušju.

Prejšnji prispevek
VABILO na redni letni zbor članov – 17. 3. 2023
Naslednji prispevek
Naši letošnji JUBILANTI