Naši letošnji JUBILANTI

OOZ Metlika v skladu s Statutom podeljuje jubilejna priznanja članom zbornice za vsakih dopolnjenih 10 let opravljanja dejavnosti. 

Priznanja podeljujemo vsako leto na zboru članov. Pri tem upoštevamo jubilej, dosežen v obdobju od lanskega do letošnjega zbora.

Na zboru dne 17. 3. 2023 je bilo podeljenih tudi 16 jubilejnih priznanj za dopolnjenih 10, 20, 30, 40 in prvič tudi za 50 let opravljanja dejavnosti.

Letošnji prejemniki priznanj so:

 • za 10 let:
 1. Gradbeništvo DASI BAJUK d.o.o., Pot na Veselico 9, Metlika
 2. Elektro storitve MARTIN PETRIC s.p., Trnovec 2 c, Metlika
 3. Šivanje zaves GABRIJELA PREDOVIČ s.p., Bereča vas 15 a, Suhor
 4. VIA STUDIO video in audio produkcija UROŠ RAZTRESEN s.p., Primostek 7, Gradac
 5. ANVIS, inženirske storitve, ANTON VRANIČAR s.p., Ulica Milke Šobar 10, Metlika
 • za 20 let:
 1. Gradbena mehanizacija MARKO MAVRETIČ s.p., Drašiči 2 b, Metlika
 2. TEAM – Elektroinštalacije in meritve ALEŠ TUDJAN s.p., Naselje Staneta Rozmana 25, Metlika
 • za 30 let:
 1. Optika »M« MARKO BOSILJEVAC s.p., Naselje Borisa Kidriča 9, Metlika
 2. Kamnoseštvo »DIM« MATJAŽ DIM s.p., Gradac 94, Gradac
 3. TGP GRADNJE – trgovina, gradbeništvo in prevozi, d.o.o., Krašnji vrh 20, Metlika
 4. RAST računovodsko finančne storitve, Metlika, d.o.o., Naselje Borisa Kidriča 9, Metlika
 5. Avtoservis ANTON PLUT s.p., Božakovo 32 a, Metlika
 6. SIMČIČ Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Železniki 4, Metlika
 7. Slikopleskarstvo FRANC ŽUGELJ s.p., Cankarjeva cesta 55, Metlika
 • za 40 let:
 1. Steklarstvo GREGOR KASTELIC s.p., Cesta bratstva in enotnosti 2 b, Metlika
 • Za 50 let – podeljeno prvič v zgodovini OOZ Metlika:
 1. Frizerski salon »Milka« MILKA BARBIČ s.p., Na Obrh 28, Metlika

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za dosežen jubilej in želimo, da bodo svojo dejavnost uspešno opravljali še naprej.

Prejšnji prispevek
Bil je LETNI ZBOR metliških obrtnikov in podjetnikov
Naslednji prispevek
Županja je bila na delovnem obisku v OOZ Metlika