Ukinitev obveznosti nošenja mask

Vlada je s spremenjenim odlokom (Ur. list RS št. 51/2022) določila obvezno uporabo zaščitnih mask (kirurških mask tipa II ali IIR oz. maske tipa FFP2 ali FFP3) le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. V gospodarstvu tako nikjer več ne velja obveznost uporabe zaščitnih mask na podlagi odloka. Odlok določa tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.

Sproščanje ukrepov je podprla Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (Strokovna skupina), ki je v zapisniku dne 11. 4. 2022 navedla, da je zaradi vodilne covid-19 diagnoze v slovenskih bolnišnicah v intenzivnih terapijah že več kot 7 dni zaporedoma hospitaliziranih manj kot 35 pacientov.

To je bil kriterij Strokovne skupine glede sproščanja ukrepa uporabe zaščitnih obraznih mask. Skupina je zato predlagala, da zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne. V primeru, da ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra v zaprtih javnih prostorih, Strokovna skupina priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask. Izjeme pri tem so zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov (DSO) ter socialno-varstveni zavodi (SVZ), kjer Strokovna skupina predlaga, da se obvezno nošenje zaščitnih obraznih mask ohrani. Še naprej predlagajo ohranitev izpolnjevanja pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, DSO-jev, SVZ-jev, to pa po njihovem mnenju ni več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih. Vlada je priporočila Strokovne skupine upoštevala.

Odlok začne veljati 14. 4. 2022.

Vir: MZ

Prejšnji prispevek
Vabilo na redni letni zbor članov 8. 4. 2022
Naslednji prispevek
Zbor članov z lepo udeležbo

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42