V Metliki imamo novega predsednika zbornice

Tatjana Adlešič / Miran Križan

Tatjana Adlešič simbolično predaja ključ obrtne zbornice novemu predsedniku Miranu Križanu.

V OOZ Metlika se je iztekel 4-letni mandat vsem organom zbornice. S pripravami na volitve za novo mandatno obdobje 2022 – 2026 smo pričeli že lani, ko je skupščina pooblastila upravni odbor za izvedbo volitev in februarja letos sprejela še Sklep o razpisu in izvedbi volitev.

Najprej so v začetku marca na zborih vseh treh delujočih sekcij: za promet, kovinarjev in za gostinstvo in turizem izvolili upravne odbore in predsednike sekcij, ki so po svoji funkciji tudi poslanci v skupščini zbornice. Ostalih 12 poslancev skupščine so izvolili vsi člani na tajnih volitvah, ki so potekale v sklopu letnega zbora članov 8. aprila 2022.

Na 1. seji novoizvoljene skupščine dne 10. maja 2022 pa smo dobili še novega predsednika in podpredsednika ter upravni in nadzorni odbor.

Vodenje zbornice je za naslednja štiri leta prevzel MIRAN KRIŽAN (Mala plus d.o.o. iz Metlike). Predsednik je imenoval še podpredsednika Andreja Guština (Slikopleskarstvo »GAS« Andrej Guštin s.p. iz Metlike) in 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo:

  • Tatjana Adlešič, računovodske storitve in kovinarstvo,
  • Ivanka Bućan, frizerstvo,
  • Simon Budački, promet
  • Andreja Drakulić Veselič, gostinstvo,
  • Andrej Guštin, slikopleskarstvo
  • Miran Križan, kovinarstvo,
  • Aleš Tudjan, elektro dejavnosti.

Skupščina je izvolila še nadzorni odbor v sestavi: Frank Bezek – predsednik ter člana Andrej Kramarič in Jadranka Sodec.

Prejšnji prispevek
Zbor članov z lepo udeležbo
Naslednji prispevek
HACCP izobraževanje za gostince in živilce

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42