Webinar Davčni obračun za leto 2021 uspešno izveden

V četrtek, 24. 2. 2022, smo preko spleta uspešno izvedli delavnico Davčni obračun 2021 in spremembe davčne zakonodaje.

Delavnica je bila izvedena v sodelovanju s SPOT svetovanjem JV Slovenija in OOZ Črnomelj.

Predavateljica Jasmina Malnar Molek, specialistka za davčno področje na OZS,  je že na začetku delavnice udeležence obvestila, da je datum za oddajo davčnih obračunov podaljšan do 30. aprila 2022.

V treh urah delavnice je predavateljica predstavila razlike v ugotavljanju davčne osnove, tj. po dejanskih in normiranih odhodkih. Nekaj časa je posvetila nadvse zanimivi temi povezane osebe in svoje razmišljanje poglobila s primeri iz prakse. Svoje mnenje so lahko podali tudi udeleženci, ki so na delavnici aktivno sodelovali. Govorila je prejetih pomočeh v letu 2021, zaradi epidemije in v katerih primerih je potrebno denarno pomoč vrniti.

Pojasnila je primere, v katerih se lahko davčna osnova zniža z izvzemom prihodkov in kateri so davčno nepriznani odhodki.

Del delavnice je posvetila davčnim olajšavam, kot so olajšave za investiranje, zaposlovanje, zaposlovanje invalidov, vlaganje v raziskovanje in razvoj, olajšave za donacije in druge olajšave.

Zadnji del delavnice je predavateljica posvetila spremembam davčne zakonodaje, ki jih je v letu 2022 naložil zakonodajalec.

Udeležencev je bilo kar veliko, našteli smo jih 43, kar zopet potrjuje, da so računovodske in davčne teme zelo obiskane.

Navajamo nekaj odzivov udeležencev na delavnico:

»aktualna tema, predavanje preko zooma«

»strokovnost predavateljice«

»lepo podajanje«

»predavateljico in organizacijo«

»izredno dobro predavanje in predavateljica. lahko je še povabite«

»primerno podajanje materije«

»dobra razlaga snovi«

»dogodek brez tehničnih težav«

»predavateljica je bila zelo strokovna in odgovorila je na vsa vprašanja«

»vedno izveš nekaj novega, super pripravljen seminar«

»odlično organizacijo in izvedbo«

Prejšnji prispevek
Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. 5. 2022
Naslednji prispevek
Koronavirus – spremembe ukrepov od 5. 3. 2022

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42