Županja je bila na delovnem obisku v OOZ Metlika

Na povabilo Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika se je županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič dne 11. 4. 2023 udeležila delovnega sestanka s poslanci zbornične skupščine, ki je potekal v Obrtnem domu v Metliki.

Namen sestanka je bil, da županji v začetku njenega mandata predstavimo OOZ Metlika, ki je zadnjih 47 let, odkar zbornica deluje v Metliki, edini predstavnik malega gospodarstva.

Predsednik zbornice Miran Križan je uvodoma izpostavil številne aktivnosti, predvsem strokovno svetovanje z različnih področij zakonodaje, redno in aktualno obveščanje, tudi s sodobno spletno stranjo, številne izobraževalne dogodke za podjetnike in pri njih zaposlene, ter izredno pomembno izvajanje vrste javnih pooblastil, še posebej vodenje Obrtnega registra in točko SPOT registracija. Na kratko, na zbornici skrbimo za promocijo obrti in podjetništva ter delujočim in bodočim podjetnikom pomagamo s konkretnimi storitvami.

Sekretarka Jožica Bajuk pa je nadaljevala s pregledom sodelovanja z Občino Metlika na treh področjih, kjer Občina tudi finančno pomaga: gospodarska promocija, izobraževanja in usposabljanja podjetnikov ter delovanje točke SPOT registracija.

Zakaj je SPOT točka v občini tako pomembna? Zato, ker podjetniki v domačem kraju na enem mestu dobijo vse podjetniške informacije in na enem mestu brez papirja in kolekov uredijo vse postopke. Pomembno je še, da VSI podjetniki, ne samo člani zbornice, vse SPOT storitve dobijo brezplačno, a država za to ne zagotavlja nobenih finančnih sredstev. Sofinanciranje Občine Metlika je zato za delovanje SPOT točke na zbornici izrednega pomena.

Prisotni podjetniki so imeli za županjo še vrsto predlogov za izboljšanje podjetniškega okolja in ureditev obrtnih con, pa tudi za prijetnejše in varnejše bivanje vseh prebivalcev v občini.

Delovni sestanek so zaključili s potrditvijo, da bosta Občina Metlika in OOZ Metlika še naprej dobri partnerici pri ustvarjanju ugodnih pogojev za poslovanje in rast gospodarstva v občini.

Prejšnji prispevek
Naši letošnji JUBILANTI
Naslednji prispevek
Odlično predavanje o fleksibilnih oblikah zaposlovanja