Poslušali smo predavanje o novostih pri kadrovskih evidencah

Kakšne spremembe nam prinaša novela zakona na področju evidenc?

Kako pravilno voditi evidenco o izrabi delovnega časa po novem?

Kdaj je potrebno evidence voditi elektronsko ter kje in kako se evidence hranijo?

Katero kolektivno pogodbo uporabiti, če sploh katero?

 

Na vsa ta in druga vprašanja, ki so sedaj najbolj aktualna na področju kadrovskih evidenc, nam je na predavanju dne 9. 11. 2023 v konferenčni dvorani v Obrtnem domu v Črnomlju, odgovore podala predavateljica ga. Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, svetovalka-specialistka na OZS.

Podlaga za vodenje kadrovskih evidenc sta:

 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/60 in št. 50/23), novela zakona je bila objavljena dne 5. 5. 2023, spremembe začnejo veljati 20. 5. 2023, uporabljati pa se pričnejo 6 mesecev po uveljavitvi, torej 20. 11. 2023.
 • Za mobilne delavce tudi zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih ( ZDCOPMD, Uradni list RS, št. 45/16 in naslednji)

Evidence se vodijo :

 • Za zaposlene delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
 • Za osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca ( študenti, upokojenci, podjemne in avtorske pogodbe)
 • Samozaposlena oseba, ki ne zaposluje delavcev, sama zase ne rabi voditi kadrovskih evidenc

Večina sprememb se nanaša na evidenco o izrabi delovnega časa, v katero bo z 20. 11. 2023 potrebno vpisovati dodatnih 5 vrst podatkov (od št. 8 do št. 12), in sicer:

 1. podatke o številu ur
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa
 3. opravljene ure v času nadurnega dela
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila
 5. neopravljene ure, za katere s prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače in
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa
 8. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela
 9. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom
 10. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa
 11. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 12. vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa (delodajalec, ki evidenco delovnega časa vodi ročno, bo lahko podatek vpisoval tedensko).

 

Veseli smo bili številčne udeležbe članov OOZ Metlika in OOZ Črnomelj.

Izobraževanje je bilo za člane brezplačno, saj sta stroške pokrili obe zbornici.

Prejšnji prispevek
Metliški obrtniki so bili na Malti
Naslednji prispevek
Gostinci so bili na srečanju v Novi Gorici

ARHIV NOVIC

IZBERI LETO / MESEC

KONTAKT

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA METLIKA

Partizanski trg 5
8330 Metlika

040 672 160

+386 7 305 81 42